Standpunt van het ASGB/kartel rond de afhandeling van de voorschotten voor IZ

ASGB-BERICHT 2021.067
Icoon ziekenhuis

 

Als ASGB/kartel onderschrijven we de ▶️ vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)

Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed (Art 8 §6). Het kan dus niet zo zijn dat die gelden ten gunste komen van artsen die geen Covid-zorg hebben verricht, zeker als niet alle artsen die Covid-zorg hebben verricht nog niet volledig vergoed zijn.

De Medische Raad is het democratisch verkozen vertegenwoordigingsorgaan van de ziekenhuisartsen. Als ASGB/kartel hebben we er tijdens de onderhandelingen over de modaliteiten van dit KB expliciet voor gepleit om de Medische Raad een centrale rol te laten opnemen in de verdeling van deze federale tegemoetkoming (en dus niet de Beheerder).

We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de Medische Raad de verantwoordelijkheid neemt om de letter en de geest van dit KB te respecteren.

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0