Standpunt van het ASGB/kartel rond de afhandeling van de voorschotten voor IZ

ASGB-BERICHT 2021.067
Icoon ziekenhuis

 

Als ASGB/kartel onderschrijven we de ▶️ vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)

Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed (Art 8 §6). Het kan dus niet zo zijn dat die gelden ten gunste komen van artsen die geen Covid-zorg hebben verricht, zeker als niet alle artsen die Covid-zorg hebben verricht nog niet volledig vergoed zijn.

De Medische Raad is het democratisch verkozen vertegenwoordigingsorgaan van de ziekenhuisartsen. Als ASGB/kartel hebben we er tijdens de onderhandelingen over de modaliteiten van dit KB expliciet voor gepleit om de Medische Raad een centrale rol te laten opnemen in de verdeling van deze federale tegemoetkoming (en dus niet de Beheerder).

We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de Medische Raad de verantwoordelijkheid neemt om de letter en de geest van dit KB te respecteren.