Vragenlijst inzake kinder- en jeugdpsychiatrie

ASGB-BERICHT 2021.063
Corona

 

De VVK, Vlaamse Vereniging Kinder-Jeugdpsychiatrie, wil de aandacht te trekken op het feit dat steeds meer jongeren met klachten van anorexia, dwang en ernstig zelf verwondend gedrag kampt, en/of zelfs met doodswensen worstelt.

In dat kader vraagt ze uw hulp door de volgende vragenlijst in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/N2BGNK7

U vindt hieronder het volledige schrijven van de VVK.


Geachte collega,

Hebt u, net als wij, de indruk dat het aantal crisisvragen bij kinderen en jongeren erg gestegen is de laatste tijd? Is het voor u ook zo frustrerend om samen met de hulpvragers te moeten beseffen dat er onvoldoende passende hulp bestaat op dit moment? Deelt u onze ervaring dat hierin zeker ook het aantal jongeren met klachten van anorexia, dwang, ernstig zelf verwondend gedrag en doodswensen stijgt? 

Als Vlaamse Vereniging Kinder- Jeugdpsychiatrie (VVK) willen wij op korte termijn via verschillende kanalen een oproep doen om hier meer aandacht aan te besteden. Ook onze beleidsmakers willen we hierover appelleren. We gaan ervan uit dat zij ons om cijfers zullen vragen, en daarvoor richten we ons tot u. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om zo snel mogelijk bijgevoegde korte vragenlijst in te vullen? We verwachten in deze drukke tijden uiteraard niet dat u veel kostbare tijd steekt in het genereren van deze cijfers, maar moest u ze ter beschikking hebben, dan kunnen wij er heel veel mee. De vragenlijst kost een 5 tal minuten om in te vullen.  

U vindt hier een link naar een korte vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/N2BGNK7

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kan u terecht bij  wouter.delamarche@opzgeel.be of eva.kestens@terwende-espero.org .  

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten, Namens de hele VVK, 

Eva Kestens,, Kinder- en Jeugdpsychiater, OBC Ter Wende - Espero

Wouter De la Marche, Kinder- en Jeugdpsychiater, OPZ Geel

 

 

ASGB-BERICHT

2021.067

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
ASGB-BERICHT

2021.066

 

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor endocrinologie-inwendige geneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte

0
ASGB-BERICHT

2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0