Uitstel invoering samenwerkingsverbanden van wachtposten

ASGB-BERICHT 2021.055
Icoon thema huisartsenwachtpost

 

Volgens het ▶️ Koninklijk Besluit van 10 september 2020 zouden de huisartsenwachtposten vanaf 1 juli 2021 binnen de dertig dagen hun aanvragen moeten indienen om erkend te worden binnen een functioneel samenwerkingsverband.

Het ASGB/kartel stuurde op 18 maart 2021 samen met AADM ▶️ een brief naar de voorzitter van de medicomut met het voorstel om alles met twee jaar uit te stellen.

Allereerst omdat de huisartsen nu al de handen vol hebben met het trotseren van de Covid-crisis, maar bovendien omdat aan een aantal belangrijke randvoorwaarden nog helemaal niet voldaan is. De triage door de 1733 is nog altijd niet overal beschikbaar en er is nog niets bekend over de toekomstige financiering van de wachtposten via de samenwerkingsverbanden.

In het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 staat dat er tegen 31 maart 2021 een cartografie moet worden opgesteld van mogelijke samenwerkingsverbanden.

Tijdens de vergadering van de medicomut op 22 maart 2021 werd door de coördinatoren voor Vlaanderen en Wallonië een eerste draft voorgesteld van mogelijke samenwerkingsverbanden. Daarbij is al direct gebleken hoe complex deze zaak is. Op sommige plaatsen dreigen verbanden te ontstaan met een enorm grondgebied en op andere plaatsen is samenwerking bijna niet mogelijk.

Het is duidelijk dat hier nog zeer veel denkwerk bij komt kijken. De huisartsen die actief zijn in de kringen en de wachtposten kunnen hier onmogelijk op dit moment tijd en energie insteken.

Daarom is beslist dat de voorzitter van de medicomut contact opneemt met de FOD en de strategische cel van het kabinet van minister Vandenbroucke, om af te spreken hoe hier verder overleg over kan plaats vinden en om tot afspraken te komen die rekening houden met een realistische timing.

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0