Sociaal statuut apothekers-biologen en ASO/HAIO

ASGB-BERICHT 2021.053
Icoon vergadering/medicomut

 

We spannen ons al geruime tijd in, zowel in het Riziv als in de FOD,  om een aantal discriminaties tussen apothekers-biologen en artsen klinisch biologen weg te werken.

We stelden o.a. een  ▶️ nota op en verstuurden al meerdere ▶️ brieven.

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 15 maart 2021 werd een belangrijke beslissing genomen i.v.m. het gelijkstellen van het Riziv sociaal statuut tussen beide groepen. Zowel voor het bedrag als voor de activiteitsdrempels. Zie punt a op blz. 2 van de ▶️ nota van het Verzekeringscomité.

Tijdens de onderhandeling van het akkoord 2021 hebben we er voor geijverd om de verhoging van de Rizivpremie voor HAIO en ASO die we in 2020 bekomen hadden, maar die door sommigen als een eenmalige maatregel in 2020 werd beschouwd, te bestendigen. Dat werd door het Verzekeringscomité nu ook als recurrente maatregel bevestigd.

Reacties

Bedankt ASGB om moeite te doen voor het statuut apothekers biologen en dat jullie het sociaal statuut al hebben kunnen gelijk stellen.
We hopen dat de andere items ook zullen volgen.

Leen Vandevenne