PERSMEDEDELING: ASGB/kartel steunt starters voor GMD’s van 2021

ASGB-BERICHT 2021.038
Icoon theme huisartsen

 

PERSMEDEDELING : ASGB/kartel steunt starters voor GMD’s van 2021

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Wie bv. pas in 2019 of zeker pas in 2020 gestart is, had nog niet veel GMD’s op 31 december van vorig jaar en zal eind februari 2021 dus ook weinig of geen GMD-erelonen ontvangen, terwijl hij/zij wel vaak veel werk heeft aan het in orde zetten van overgenomen dossiers en daarvoor in het desbetreffende jaar geen vergoeding ontvangt.

Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie. Zo hebben wij dit doen opnemen in het Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 en tijdens de zitting van de Medicomut op 22 februari jl. hebben we er nogmaals op aangedrongen dat de ‘werkgroep GMD’ dit nu snel definitief uitwerkt.

Het ASGB-bestuur