Vaccinatie personeel HA-praktijken: niet de juiste persoon op de lijst, wat nu?

ASGB-BERICHT 2021.033
Corona

 

Sinds deze week – de week van 15 februari 2021 – zouden de zorgprofessionals van de eerste lijn aan bod moeten komen, aldus de berichten van de Vlaamse overheid. Daaronder worden zowel de huisartsen begrepen als de specialisten extra muros met ‘hoogrisico-contact’, zoals pneumologen, NKO-artsen en pediaters. De andere extra muros-specialisten volgen daarna.

Ook het personeel van de huisartsen- en specialistenpraktijken (dat in nauw contact komt komt met patiënten) komt zo snel mogelijk aan bod. Via de link https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin kunt u controleren of uw praktijkassistente(n) opgenomen is (zijn) op de lijst. Wat de praktijkassistenten van de huisartsen betreft, heeft men zich bij de opmaak van deze lijst gebaseerd op de Impulseopremie voor loonkosten, maar dan wel op basis van de tewerkstellingen ... in 2019. De gegevens over nieuwe tewerkstellingen uit 2020, laat staan die uit 2021, had men immers nog niet ter beschikking, toen men de lijst voor de vaccinaties opmaakte.

Bijgevolg kan het dus gebeuren dat iemand die in 2019 nog bij u in de praktijk werkte en nu niet meer, wél op de lijst staat, en de persoon die daarna in dienst gekomen is en nog steeds bij u werkt, niet. Is dat geval, dan is paniek niet nodig, maar actie ondernemen wél. U kunt dit best zo snel mogelijk melden aan de ‘liaison-huisartsen’ van de ELZ (Eerstelijnszone) waaronder uw praktijk valt. Deze persoon heeft immers de bevoegdheid om de lijst te actualiseren en aan te vullen. U kunt via deze link https://vivel.be/liaisons nagaan wie de ‘liaison-huisartsen’ is van de ELZ waartoe u behoort.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0