KB financiering artsensyndicaten 2020 gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2021.031
Icoon thema staatsblad

 

Op 12 februari 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit, dat de financiële ondersteuning van de medische syndicaten regelt: voor 2020 ! (te lezen via deze link). Tot nu toe hebben de syndicaten nog geen enkele vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden gedurende het vorig jaar, omdat aan het eind van vorig jaar bleek dat de vorige regering dit niet had geregeld.

Omdat er nu snel een oplossing moest komen en het licht aanpassen van een bestaand KB veel minder tijd vraagt dan het opstellen van een volledig nieuw KB, heeft men nog maar eens de regeling van de vorige jaren verlengd. Opnieuw wordt de subsidie verdeeld volgens de uitslag van de medische verkiezingen van 2014 en niet die van 2018 en wordt er geen rekening gehouden met het feit dat AADM enkel huisartsen vertegenwoordigt en alleen in Vlaanderen actief is.

Het totaal bedrag van de subsidie is al laag als men het vergelijkt met de subsidies die door het RIZIV aan andere groepen beroepsvertegenwoordigers worden toegekend, en sinds de komst van AADM moet de subsidie gedeeld worden met drie, terwijl het aantal werkgroepen, commissies en taskforces waaraan we als syndicaat worden geacht deel te nemen alleen maar is toegenomen.

Hoog tijd dus dat er werk wordt gemaakt van een nieuw KB dat dit vanaf nu op eerlijker manier gaat regelen.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0