Update behandeling gehospitaliseerde patiënten op website Sciensano

ASGB-BERICHT 2021.028
Corona

 

Wij ontvingen van Sciensano de volgende mededeling:

Vanaf 1 januari 2021 worden de richtlijnen voor de medische behandeling van gehospitaliseerde patiënten overgenomen door de Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM). Een recente update is nu beschikbaar online. Het document bevat een samenvatting van de laatste wetenschappelijke informatie omtrent behandeling met corticosteroïden, remdesivir, baricitinib, hydroxychloroquine, azithromycine, lopinavir/ritonavir, favipiravir, camostat mesylate, interferons, immuunmodulatoren, convalescent plasma, monoclonale antilichamen, ivermectine, colchicine en aspirine.

Multipele hoofdstukken van de « Fact Sheet » werden geupdated: genetische diversiteit van het virus en nieuwe varianten, multiplex PCR, vaccinatie, en risicogroepen.

De aanpassingen zijn in geel aangeduid.

De meest recente versie van al deze documenten staat op de website van Sciensano.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0