PERSBERICHT : Artsensyndicaten dringen aan om vaart te zetten achter de vaccinatie van zorgmedewerkers

ASGB-BERICHT 2021.027
Overheid

 

PERSBERICHT  – 9 februari 2021

De artsensyndicaten ASGB/kartel en BVAS willen dat de overheid en de bevoegde ministers vaart zetten achter de vaccinatie van de zorgmedewerkers in categorie 1a (met rechtstreekse patiëntencontacten), zoals meermaals uitdrukkelijk beloofd.

Talloze zorgmedewerkers werken zich al sinds maart 2020 uit de naad om de Covid-19- en andere patiënten zo goed mogelijk te behandelen, dit met een aanzienlijk risico om zelf besmet te worden. We hebben allen het gebrek aan beschermingsmateriaal uit de beginfase van deze pandemie nog vers in het geheugen. Het kan dus niet dat de ‘Helden van de Zorg’ voor een tweede maal in de steek worden gelaten. Op dit moment is een groot deel van de zorgmedewerkers niet gevaccineerd én is er een grote disproportionaliteit in vaccinatiegraad tussen de verschillende ziekenhuizen.

Daarom onze uitdrukkelijk eis:

- Zorgmedewerkers in categorie 1a dienen ALLEN gevaccineerd te zijn VOORALEER men kan opstarten met de vaccinatiecentra voor de algemene bevolking

- De huidige strategie van één soort vaccin per ziekenhuis moet worden gehandhaafd.

Het is onaanvaardbaar dat de vaccinatiecentra voor de algemene bevolking reeds zouden opstarten terwijl er in de ziekenhuizen nog geen 20% van zorgmedewerkers in categorie 1a gevaccineerd is. Bovendien is het  onaanvaardbaar dat ziekenhuizen voor het blok worden gezet om verschillende vaccins te implementeren in hun vaccinatiebeleid.

We dringen erop aan dat deze vraag het gehoor zal krijgen die ze verdient, en dat de bevoegde ministers en hun administraties de bestaande vaccinatiechaos in de ziekenhuizen dus zullen rechttrekken.

‘De Helden van de Zorg’ willen hun vaccinatie zoals beloofd, prioritair zo snel als de vaccinleveringen aankomen, zodat ze hun zorgtaken veilig kunnen blijven uitoefenen, veilig voor zichzelf, hun naasten en de maatschappij.

Namens ASGB/kartel                                                 Namens BVAS

Dr. R. Hueting, voorzitter                                            Dr. P. Devos, voorzitter

Dr. T. Gevaert, voorzitter specialisten                       Dr. M. Moens, erevoorzitter