Actie vereist om uw uitnodiging voor COVID-vaccinatie per e-mail te ontvangen

ASGB-BERICHT 2021.025
Corona

 

Huisartsen krijgen voorrang bij de vaccinatie. Die zal voor zij die nog niet aan bod gekomen zijn, plaatsvinden in Vlaanderen vanaf 15 februari 2021 in de ondertussen opgebouwde vaccinatiecentra. Men zal u daarvoor een uitnodiging sturen.

Voor de adressen voor de uitnodiging (ook voor specialisten, die enkel buiten het ziekenhuis werkzaam zijn) baseert men zich op de gegevens die zich bevinden in UPPAD.

Dit is een algemeen portaal voor zorgverleners met toegang tot de verschillende overheidsinstellingen.

Surf dus zo snel mogelijk naar www.uppad.be , kies links ‘toegang tot uppad’, dan aanmelden met uw e-id, itsme of een token. Zo kunt u uw gegevens controleren en eventueel wijzigen of aanvullen. Als daar geen e-mailadres vermeld staat, krijgt u de uitnodiging alleen per post. De kans is groot dat er dan (een stuk) meer tijd zal overgaan.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0