ASGB/kartel had graag een leeftijdsgewijze aanpak van de vaccinaties gezien…

ASGB-BERICHT 2021.024
Overheid

 

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen). In meerdere werkgroepen waren we immers tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn om voor een leeftijdsgewijze aanpak te opteren.

Ingevolge deze beslissing van het IMC vrezen we als ASGB/kartel dat de huisartsen overstelpt zullen worden met verzoeken van patiënten om op de ‘lijst van de prioritaire groepen’ te kunnen komen. De kans is zelfs niet denkbeeldig dat patiënten hiervoor aan ‘doktershopping’ gaan doen.

Bovendien houden we ons hart vast voor de elektronische selectie binnen de GMD's die er zal moeten gebeuren om de patiënten die in aanmerking komen, aan te duiden. In het verleden hebben we daar geen al te beste ervaringen mee gehad.

Namens ASGB

Dr. Reinier Hueting

Dr. Thomas Gevaert