ASGB/kartel had graag een leeftijdsgewijze aanpak van de vaccinaties gezien…

ASGB-BERICHT 2021.024
Overheid

 

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen). In meerdere werkgroepen waren we immers tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn om voor een leeftijdsgewijze aanpak te opteren.

Ingevolge deze beslissing van het IMC vrezen we als ASGB/kartel dat de huisartsen overstelpt zullen worden met verzoeken van patiënten om op de ‘lijst van de prioritaire groepen’ te kunnen komen. De kans is zelfs niet denkbeeldig dat patiënten hiervoor aan ‘doktershopping’ gaan doen.

Bovendien houden we ons hart vast voor de elektronische selectie binnen de GMD's die er zal moeten gebeuren om de patiënten die in aanmerking komen, aan te duiden. In het verleden hebben we daar geen al te beste ervaringen mee gehad.

Namens ASGB

Dr. Reinier Hueting

Dr. Thomas Gevaert

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0