ASGB/kartel had graag een leeftijdsgewijze aanpak van de vaccinaties gezien…

ASGB-BERICHT 2021.024
Overheid

 

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen). In meerdere werkgroepen waren we immers tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn om voor een leeftijdsgewijze aanpak te opteren.

Ingevolge deze beslissing van het IMC vrezen we als ASGB/kartel dat de huisartsen overstelpt zullen worden met verzoeken van patiënten om op de ‘lijst van de prioritaire groepen’ te kunnen komen. De kans is zelfs niet denkbeeldig dat patiënten hiervoor aan ‘doktershopping’ gaan doen.

Bovendien houden we ons hart vast voor de elektronische selectie binnen de GMD's die er zal moeten gebeuren om de patiënten die in aanmerking komen, aan te duiden. In het verleden hebben we daar geen al te beste ervaringen mee gehad.

Namens ASGB

Dr. Reinier Hueting

Dr. Thomas Gevaert

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0
ASGB-BERICHT

2021.044

 

In het Staatsblad van 4 maart 2021 verschenen de nieuwe prospectieve bedragen per opname voor de laagvariabele zorg voor het jaar 2021.

U vindt de tabel met de nieuwe bijdragen in de pdf die bij dit bericht is gevoegd.

 

0