Oproep: kandidaat-huisarts voor 3de Kamer van de Vlaamse Planningscommissie

ASGB-BERICHT 2021.022
Icoon vergadering/medicomut

 

ASGB kan een huisarts voordragen voor dit belangrijk nieuw orgaan.

De federale planningscommissie blijft de hoofdquota blijven bepalen (het totale aantal artsen), maar de Vlaamse planningscommissie zal vanaf het academiejaar 2021-2022 zgn. subquota bepalen. Het gaat dan over het maximum of het minimum aantal kandidaten voor een opleiding die leidt tot een bijzondere beroepstitel of groep van bijzondere beroepstitels voor artsen en tandartsen.

De 3de kamer geeft advies aan de Vlaamse regering over de behoeften aan artsen en tandartsen binnen de Vlaamse gemeenschap voor een periode van 15 jaar. Vermits dit een nieuw orgaan is, zijn de concrete vergadermodaliteiten nog niet gekend.

Indien u interesse heeft voor deze functie, laat dit dan aub snel (vóór 8 februari a.s.) weten op info@asgb.be.

 

Reacties

Geachte,
Graag dien ik mijn kandidatuur in voor deze functie in de Vlaamse planningscommissie artsen-tandartsen. Ik ben 68j, werkte bij de start 12j als Eerstaanwezend Assistent op de universiteit, nadien 20j als Research Fellow bij J&J vervolgens sinds 2014 als huisarts en sinds 2015 als sportarts. Mocht u geïnteresseerd zijn, stuur ik u graag mijn CV. Mvg, Gerda Smets

Smets Gerda
ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0