Beslishulp KCE intensievere thuiszorg Covid-patiënten

ASGB-BERICHT 2021.019
Icoon theme huisartsen

 

Het KCE heeft een beslishulp ontwikkeld voor intensievere thuiszorg voor volwassen Covid patiënten.

Die is bedoeld voor huisartsen, om Covid-patiënten mogelijk langer thuis te verzorgen en ziekenhuisopnames te vermijden, op momenten waarop de ziekenhuizen zouden dreigen verzadigd te worden.

U vindt de beslishulp via deze link.

Dit hulpmiddel werd in snel tempo op verzoek van huisartsen ontwikkeld. Ook het ASGB werkte hieraan mee. Er is steeds een on line versie beschikbaar via deze link, die up to date wordt gehouden.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0