Coronavirus update vanaf 25/01/2021 (Sciensano)

ASGB-BERICHT 2021.018
coronascrabble

 

 

Sciensano laat het volgende weten:

Vanaf maandag 25 januari 2021 gaan enkele wijzigingen in:

 - Hoog-risico contacten zullen twee keer getest worden: zo snel mogelijk na identificatie en op het einde van de quarantaine. Het call center zal daarvoor 2 testcodes uitsturen. De eerste, vroege test laat toe om zo nodig bijkomende maatregelen te treffen voor “contacten van contacten”. Indien de contactpersoon >72u na het laatste hoog-risicocontact geïdentificeerd wordt, wordt enkel een test aan het einde van de quarantaine aanbevolen (en zal slechts 1 code worden uitgestuurd) om te vermijden dat testen elkaar te snel opvolgen. 

 - De duur van isolatie voor patiënten in thuisisolatie wordt verlengd tot 10 dagen

 - De nieuwe B.1.1.7 variant heeft een verhoogde besmettelijkheid in alle leeftijdsgroepen, dus ook (maar niet uitsluitend!) bij kinderen. Tot dusver werden alle kinderen in de lagere school beschouwd als laag-risico contacten. Omwille van de verhoogde besmettelijkheid zullen de kinderen in de lagere school die in de klas/in de refter naast een indexgeval zaten, voortaan als hoog-risico contact beschouwd worden. 

 

Zoals eerder aangekondigd, werd gewerkt aan een meer gebruiksvriendelijke versie van de procedures op de website van Sciensano.  Vanaf maandag zal u geen statische (en inmiddels vertrouwde?) pdf’s met procedures meer vinden, maar wel een interactieve pagina waar u snel naar de gewenste informatie kan doorklikken via een menu aan de linkerkant. Op de homepagina krijgt u meteen een snel overzicht van alle meest recente wijzigingen. Zoals steeds zal de website de meest actuele informatie bevatten. 

Reacties

site sciensano is niet up to date!

Bart Mouton

Sciensano is nog steeds niet up-to-date!!
De pers wel ...

Egbert van Wijk, huisarts

Naar sciensano gebeld om een engelse variant te melden bij een schoolkind. Ze vielen daar uit de hemel, ze wisten niet wat ze daarmee moesten doen.
Goed bezig!

Cornelissen Anthony

En wat is de rechtsbron van deze wijzigingen?

Daniel Heymans
ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0