Publicatie wet inzake medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2021.011
Icoon thema staatsblad

 

Op 18 januari 2021 is een wet inzake medische hulpmiddelen in het Staatsblad gepubliceerd. Zij legt heel wat verplichtingen op aan de fabrikanten van dergelijke hulpmiddelen. Voor zorginstellingen en artsen is het onder meer belangrijk om te weten dat er ook regels inzake de implantaatkaart ingevoerd worden.

Die vindt u terug in art. 13 van de wet waarvan u de integrale tekst als bijlage bij dit bericht vindt.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0