ASGB/kartel tevreden met oplossing voor tekort aan anti-stollingsmiddelen

ASGB-BERICHT 2021.010

 

Onder impuls van ASGB/kartel trokken de representatieve artsensyndicaten samen met de Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis (BSTH) en Belgian Society for Cardiology (BSC) begin december met een open brief aan de alarmbel inzake een tekort dat dreigde te ontstaan voor de geneesmiddelen Marevan en Marcoumar. 

Voor Marevan zorgde het FAGG al vlug voor een oplossing. De verpakking van 60 tabletten werd terug beschikbaar.

Voor Marcoumar was een oplossing echter minder evident, omdat producent Viatris de productie ervan in België wou stopzetten (vanaf mei 2021). We zijn als ASGB/kartel echter verheugd om deze week (die van 13 januari 2021) te hebben mogen vernemen dat zij dat niet zullen doen.

Het is enerzijds te betreuren dat dergelijke actie nodig was om de overheid wakker te schudden, maar anderzijds ook hoopvol dat dergelijke intense en snelle samenwerking kan leiden tot een resultaat dat én de patiënt én burger ten goede komt.

Bij deze willen we u dan ook meedelen dat er geen gevaar op een dreigend tekort meer is, noch voor Marevan noch voor Marcoumar.

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0