OPROEP : deskundigen voor de herziening van de nomenclatuur – zes disciplines

ASGB-BERICHT 2021.009
Icoon thema specialisten

Via diverse werkgroepen is men bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur. Omdat de werkzaamheden in het kader van de volgende zes disciplines een versnelling hoger schakelen, is men op zoek naar deskundigen voor:

- Algemene interne geneeskunde

- Endocrinologie

- Geriatrie

- Oncologie

- Reumatologie

- Psychiatrie

De vergaderingen zullen in maart en april 2021 plaatsvinden. Meer concrete modaliteiten zijn nog niet bekend.

Graag vernemen we of u bereid bent om hieraan mee te werken. Gelieve in dat geval een e-mail te sturen naar het ASGB-secretariaat (info@asgb.be).

Reacties

beste
ik ben algemeen internist en ben bereid evt mee te werken aan de herziening van de nomenclatuur
groeten

Wim Terryn
ASGB-BERICHT

2021.083

 

De voorzitter van de specialistenvleugel van ASGB is in de pen gekropen om de ASO een hart onder riem te steken met het oog op het bekomen van een deftige standaardovereenkomst met aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

U kunt zijn bijdrage in Artsenkrant lezen via deze link: https://www.artsenkrant.com/actueel/tijd-om-de-rubicon-over-te-steken/article-opinion-54519.html, of via de pdf als bijlage bij dit bericht.

0
ASGB-BERICHT

2021.081

De ASO eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. De drie artsensyndicaten (Kartel ASGB/GBO/MoDeS, AADM en BVAS) verlenen hun volledige steun in deze strijd.

De syndicaten roepen alle artsen van het land op om hun solidariteit te betuigen met de jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten en de geneeskunde dat deze jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

0
ASGB-BERICHT

2021.085

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0