Hogere beschikbaarheids- en permanentiehonoraria sinds 1 januari 2021

ASGB-BERICHT 2021.005
Icoon thema honorarium

 

Op 5 januari 2021 heeft het Riziv de nieuwe, geïndexeerde bedragen van het beschikbaarheidshonorarium voor artsen-specialisten en van het permanentiehonorarium voor pediaters bekend gemaakt.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen (indexatie met 1,01%) die van toepassing zijn sinds 1 januari 2021:

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten:

- Weekend € 383,45

- Wettelijke feestdag die niet in het weekend valt € 230,07

- Wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of maandag  € 153,37

Permanentiehonorarium voor pediaters:

- Forfait per werkdag (geen zaterdag, zondag of feestdag) € 282,95

U vindt de omzendbrief van het Riziv als bijlage bij dit bericht.

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0