Vanaf 2021 automatische verlenging gmd en proactieve storting ereloon

ASGB-BERICHT 2020.223

In het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2020 was opgenomen dat er vanaf 1 januari 2021 heel wat zou veranderen inzake de verlenging van een gmd en de betaling van het ermee overeenstemmend ereloon (nomenclatuurnummer 102771). Nu we zo ver zijn, zetten we alles nog eens op een rijtje.

Tot nog toe was een jaarlijks patiëntencontact (raadpleging of huisbezoek) nodig opdat u de zgn. gmd-houdende arts zou blijven en het daarmee samenhangende ereloon zou kunnen ontvangen. Op 1 januari 2021 zal nu ook deze laatste voorwaarde verdwijnen: er is voortaan gedurende één jaar geen jaarlijks patiëntencontact meer vereist. Dit betekent dat u toch recht zal hebben op het gmd-ereloon, ook al heeft u de betrokken patiënt gedurende een jaar niet ‘gezien’ (op een raadpleging of huisbezoek). Het daarop volgende jaar is echter toch weer een patiëntencontact vereist.

In de nieuwe regeling die op 1 januari 2021 in voege zal treden zal u ook proactief betaald worden. Met proactief bedoelen we dat u eind februari van elk jaar alle gmd-erelonen voor gans dat jaar al zal ontvangen. De uitvoering van de betaling zal dus niet meer afhangen van het moment waarop u de patiënt zal ‘zien’, noch van het moment waarop die zijn getuigschrift zal binnenbrengen bij het ziekenfonds. De erelonen die in februari gestort worden, hangen af van het aantal gmd’s dat u heeft op 31 december van het jaar ervoor. In februari 2021 zal u m.a.w. het ereloon ontvangen van de dossiers waarvan u - in MyCarenet - als gmd-houdende arts beschouwd wordt op 31 december 2020.

In het nieuwe systeem is, bij wijze van overgangsregeling, ook nog sprake van een automatisme voor gmd-erelonen die slaan op 2020. Wanneer er voor een patiënt in 2020 geen contact (geweest) is, maar hij u wel als gmd-houdende arts is blijven beschouwen, zal u eind februari 2021 immers toch het gmd-ereloon voor hem kunnen ontvangen. Als voorwaarde hiervoor geldt wel dat u uw gmd’s al via MyCarenet beheerde van vóór 30 september 2020.

Nu u de gmd-erelonen voortaan voor een gans jaar in februari zal ontvangen, zal u er uiteraard de rest van het jaar geen meer ontvangen. Alleen wanneer u een notificatie doet voor een patiënt die nog helemaal geen gmd heeft, zal u immers dat ereloon onmiddellijk volgend op de prestatie ontvangen. Als een patiënt daarentegen in de loop van 2021 ‘overkomt’ van een andere huisarts en u als gmd-houdende arts aanduidt, zal u pas in februari 2022 het gmd-ereloon voor hem ontvangen (op basis van uw nieuwe lijst van gmd’s op 31 december 2021).

Reacties

Ik blijf dit een oerdomme regeling vinden. In februari extra storten voor de patiënten die je het jaar voordien niet gezien hebt is logisch.

Philippe.ryckebosch@telenet.be
ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0