Riziv verlaagt activiteitsdrempels voor 2020 met 25%

ASGB-BERICHT 2020.221
Icoon thema honorarium

Voor onder meer het Riziv-sociaal statuut, het accrediteringsforfait, de geïntegreerde praktijkpremie, enz. hanteert het Riziv zgn. drempels om te bepalen of u wel/niet recht heeft op de betrokken vergoeding.

Gezien het feit dat heel wat zorgverleners in 2020 omwille van de COVID-pandemie verplicht werden om hun activiteiten terug te schroeven, heeft het Riziv beslist om de drempels die normaal van toepassing zijn, voor 2020 te verminderen met 25%.

Het gaat hier enkel om de drempels die overeenstemmen met

  • Een vergoedingsbedrag van de verstrekkingen (dat is bv. het geval bij het Riziv-sociaal statuut en de geïntegreerde praktijkpremie)
  • Een aantal verstrekkingen (dat is bv. het geval voor het accrediteringsforfait)
  • Een aantal sleutelwaarden (dat is bv. het geval bij bepaalde specialistenvergoedingen)

U vindt nog meer informatie over dit onderwerp op de website van het Riziv via de volgende link:

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/vergoedingen-betalen-zorgverleners.aspx

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0