Inwerkingtreding van Besluit zorgstrategische planning uitgesteld tot 1 juli 2021

ASGB-BERICHT 2020.220

Ingevolge een besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2019 diende elk locoregionaal samenwerkingsinitiatief een regionaal zorgstrategisch plan en een thematisch zorgstrategisch plan op te maken. De deelnemende ziekenhuizen moesten een individueel zorgstrategisch plan opmaken.

Omwille van COVID-19 werd de initieel voorziene datum van inwerkingtreding van 1 januari 2021 zes maanden opgeschoven. Een besluit dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 18 december 2020 legt die datum nu immers vast op 1 juli 2021.

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0