Persbericht dreigend tekort anti-stollingsmiddelen

ASGB-BERICHT 2020.214

 

PERSBERICHT 10/12/2020

De artsensyndicaten (ASGB/Kartel, AADM en BVAS) en de wetenschappelijke verenigingen (Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis (BSTH) en Belgian Society for Cardiology (BSC)) zijn bezorgd over het dreigend tekort aan de geneesmiddelen Marevan en Marcoumar.

Het FAGG heeft de verpakking van 60 tabletten van Marevan teruggeroepen. De verpakking van 25 tabletten is wel nog toegestaan maar wordt niet meer geproduceerd. Hierdoor dreigt er een nijpend voorraadtekort op zeer korte termijn tot minstens eind 2020, maar ook daarna zal dit geneesmiddel moeilijk(er) te verkrijgen zijn. Wat betreft Marcoumar is er dan weer gecommuniceerd op Farmastatus door het FAGG dat dit vanaf 31 mei 2021 van de Belgische markt zal verdwijnen.

Beide geneesmiddelen zijn nochtans erg belangrijk. Ruim 80.000 patiënten hebben vorig jaar minstens één voorschrift van coumarines gekregen. Er bestaat voor een belangrijke groep patiënten ook geen betrouwbaar alternatief. Ook overschakelen van het ene coumarine op het andere is sowieso geen sinecure, niet zonder risico en niet voor elke patiënt mogelijk.

ASGB/Kartel, BVAS en AADM alsook BSTH en BSC willen er dan ook op aandringen bij de overheidsinstanties om dringend met alle betrokkenen alle alternatieven te onderzoeken, zodat warfarine en fenprocoumon ter beschikking blijven voor Belgische patiënten.

Switchen is hier immers geen aanvaardbaar alternatief.

Transparante communicatie hierover is essentieel, want er heerst grote ongerustheid op het terrein.

Het gaat hier om een urgentie materie.

Adequate antistolling is hier immers van levensbelang!

Ondertekenaars:

- Dr. Reinier Hueting en Dr. Thomas Gevaert, Voorzitter en Voorzitter specialistenvleugel ASGB/Kartel

- Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

- Dr. Roel Van Giel, Voorzitter AADM

- Dr Cécile Oury en Dr. Thomas Vanassche, President and Vice-President BSTH

- Dr. Patrizio Lancelloti en Dr. Depauw, President and President-elect BSC

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0