Kandidaat praktijken gezocht voor pilootproject sneltesten Covid-19

ASGB-BERICHT 2020.205
coronascrabble

 

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.

Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de juridische omkadering en de digitale informatiestroom. Dit kan gereed zijn binnen enkele dagen.

Sneltesten zijn in dit pilootproject een optie, maar geen verplichting. Verder worden sneltesten op dit ogenblik nog afgeraden.

Voorwaarden:

- klinische presentatie compatibel met mogelijk Covid-19

- maximaal 5 dagen symptomen

- positief resultaat = Covid-19, dus isolatie en contact tracing

Men zoekt huisartspraktijken (solo- en groepspraktijken) in stedelijk en ruraal gebied en triage- en testcentra om deel te nemen aan dit pilootproject.

- De studie duurt enkele weken

- een opleiding is voorzien

- iedere praktijk krijgt 100 testen en ieder triage- en testcentrum 1000 testen. Deze hoeven niet allemaal    gebruikt te worden!

In totaal zullen 5 praktijken in Vlaanderen, 5 in Brussel, 5 in Wallonië en 2 in Duitstalig België deelnemen; daarnaast 3 triagecentra in Vlaanderen, 3 in Brussel en 1 in Duitstalig België.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via ann.vandenbruel@kuleuven.be

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0