Nomenclatuur voor implantaten neurochirurgie: nieuwe regels en formulieren

ASGB-BERICHT 2020.196
Icoon thema staatsblad

In het Staatsblad van 16 november 2020 is een Ministerieel Besluit tot wijziging van hoofdstuk B. Neurochirurgie verschenen.

Het bepaalt de procedures, termijnen en voorwaarden tot tegemoetkoming in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.

In het verlengde daarvan is op dezelfde datum een Verordening verschenen die de modelformulieren vastlegt die daarmee gepaard gaan.

U kunt de volledige tekst van zowel het Ministerieel Besluit als die van de Verordening als bijlage vinden.

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0