Indicaties Covid-19 testen NIET veranderd / sneltesten

ASGB-BERICHT 2020.195
coronascrabble

 

De huidige regels rond het (niet) testen van hoog-risico contacten worden verlengd t.e.m. 22/11/2020. Dat heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) op 14/11/20 beslist.

In de loop van de komende week krijgen we informatie over de regels die vanaf 23/11/2020 zullen gelden.

De indicaties voor testen werden ook aangepast op de website van Sciensano en vermelden nu het gebruik van snelle antigen-testen. (Aanpassingen werden in het geel aangeduid in de tekst).

Het is belangrijk erop te wijzen dat het aanbevolen gebruik van deze testen momenteel nog beperkt is tot 

- symptomatische patiënten met recent begin van symptomen (≤5 dagen)

of 

- laag-risico contacten in geval van een clusteronderzoek. 

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor het gebruik van deze testen voor andere indicaties en hun gebruik wordt dan ook afgeraden aangezien vals-negatieve resultaten grote implicaties hebben. Onafhankelijke validatiestudies tonen soms grote verschillen met de sensitiviteit en specificiteit zoals die vermeld worden door de fabrikanten.

Om operationele redenen (logistiek, doorgeven van positieve resultaten aan Sciensano…) worden deze testen bij symptomatische patiënten momenteel enkel op spoedgevallen aangeraden.

De meest recente versies van al deze documenten zijn beschikbaar op de website van Sciensano.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0