Delegatie van Verpleegkundige taken aan niet-verplegend personeel tijdelijk toegestaan

ASGB-BERICHT 2020.192
Icoon thema staatsblad

 

Op 6 november 2020 is een wet gepubliceerd om een eventueel tekort aan verplegend personeel tijdens de duur van COVID-crisis op te vangen. Deze wet laat toe dat verpleegkundige taken uitgeoefend worden door personen die daar wettelijk (nog) niet voor bevoegd zijn. Denk bv. aan studenten verpleegkunde.

De voorwaarden van deze taakdelegatie worden strikt omschreven en niet alle taken kunnen gedelegeerd worden.

De wet treedt automatisch buiten werking op 1 april 2021, tenzij ze daarna bij KB nog verlengd zou worden (voor max. 6 maanden).

Als bijlage vindt u de volledige tekst van de wet.

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0