Aanvraagtermijn voor praktijkpremie huisartsen verlengd

ASGB-BERICHT 2020.191
Icoon thema financiering

 

Huisartsen moesten in principe hun geïntegreerde praktijkpremie van 2019 aanvragen vóór 31 oktober jl. Omdat de praktijken de voorbije weken overstelpt werden met COVID- en ander werk, zou die aanvraag door de mazen van het net geglipt kunnen zijn.  Het RIZIV toont daar begrip voor en heeft de aanvraagprocedure terug opengesteld tot 31 december 2020.

Wie zijn aanvraag nog niet gedaan zou hebben, kan dat dus alsnog doen.

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0