Klinisch biologen: aanpassing van de onderaannemingsregels inzake COVID-testen

ASGB-BERICHT 2020.189
Icoon thema staatsblad

 

Op 4 november 2020 is een KB gepubliceerd in het Staatsblad dat art. 66§4 van het KB nr. 20 schrapt.

- In dat art. 66§4 stond dat als een labo stalen doorstuurde naar een ander labo, dit laatste labo in moest staan voor de administratieve opvolging t.a.v. het Riziv (o.a. aanrekenen aan de ziekteverzekering en aanvraagformulieren bewaren).

- Door de schrapping van dit artikel is dit niet het langer het geval en is opnieuw het labo dat de stalen als eerste ontvangen heeft en ze doorgestuurd heeft, hiervoor verantwoordelijk. Enige uitzondering blijft de stalen die naar laboratoria van het Nationaal Platform worden gestuurd.

U vindt de tekst van het KB als bijlage bij dit bericht.

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0