Gratis beschermingsmateriaal voor 'nieuwe' artsen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.188

 

De FOD Volksgezondheid deelt ons mee dat zij een voorraad beschermingsmateriaal (handschoenen, schorten, maskers, …) zullen verdelen onder ‘nieuwe’ ambulante zorgverleners.

Met ‘nieuw’ bedoelen zij:

- Huisartsen en artsen-specialisten die afgestudeerd zijn in 2020

of

- Kandidaat-huisartsen die in juli 2020 aan hun stageplan begonnen zijn

Let wel, deze voorraadverstrekking geldt enkel voor wie actief is in de ambulante zorg, dus niet voor wie in een zorginstelling actief is.

Indien u tot de bedoelde groepen behoort, kunt u tussen 9 november 2020 en 8 januari 2021 uw aanvraag indienen om het beschermingsmateriaal te bekomen. Dit moet elektronisch via de volgende link: https://www.health.belgium.be/nl/uitbreiding-van-deze-reserve-tot-alle-ambulante-beroepsbeoefenaars

In de pdf als bijlage bij dit bericht kunt u het volledige schrijven van de FOD vinden.

 

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0