Maatregelen om de administratieve overlast bij huisartsen te verminderen.

ASGB-BERICHT 2020.185
coronascrabble

 

 

Zoals u weet klaagt het ASGB/kartel al jaren de administratieve overlast aan. Maar de Covid-crisis bracht ook nog eens een extra pak administratieve taken mee voor de huisartsen. Het ASGB/kartel heeft dit steeds ruim onder de aandacht gebracht van de overheid in alle werkgroepen en comité’s waarin wij als syndicaat meewerken bij het beheersen van deze crisis.

 

Het uitgangspunt is steeds om zoveel mogelijk de asymptomatische patiënten weg te houden uit de huisartspraktijk, ook voor testen, attesten en allerhande vragen.

 

Er werd intensief samengewerkt aan een aantal maatregelen, die in principe (eindelijk) vanaf 3 november hun toepassing zullen vinden.

 

 - Arbeidsartsen, artsen van het CLB en andere collectiviteiten kunnen een testcode aanmaken, waarmee zij zelf een test kunnen afnemen of waarmee een patiënt zelf een afspraak kan maken in een testcentrum. De arbeidsartsen en schoolartsen zullen de uitslagen kunnen raadplegen (die ook worden doorgestuurd naar de huisarts), en ook de patiënt kan dit zelf nakijken op mijngezondheid.belgië.be en/of ontvangt het resultaat in Coronalert.

 

 - de overheid stelt gratis een reserveringstool ter beschikking voor staalafnameposten. Hierdoor kan een patiënt zelf met een reserveringscode (die hij ontvangen heeft van zijn huisarts, een arbeidsarts of een collectiviteitsarts) on line een afspraak maken in een afnamecentrum naar keuze. Bij het aanvragen van een afspraak moet de patiënt enkele administratieve gegevens zelf invullen. De patiënt kan zelf het resultaat opzoeken op mijngezondheid.belgië.be of ontvangt het op Coronalert. Ook de aanvragende arts ontvangt vanzelfsprekend het resultaat. Alle informatie hierover op corona-tracking.info via deze link.

 

 - Een patiënt kan zelf een quarantaine-attest ophalen via mijngezondheid.belgië.be met een code, die hij per SMS heeft ontvangen of krijgt het attest per mail opgestuurd na een contact met een callcenter (o.a. na een bericht op de app Coronalert)

 

 - Er is extra personeel aangeworven voor de informatielijn 0800 14 689, die nu ook in het weekend te bereiken is en waarvoor men een aantal antwoorden heeft uitgewerkt aan de hand van de meest gestelde vragen in o.a. de 1733-centrales.

 

 - Een huisarts, die tijdens een contact met een patiënt besluit een test aan te vragen d.m.v. van een eForm en die test niet zelf uitvoert, ontvangt in zijn software een testcode. Ook de patiënt ontvangt diezelfde testcode per SMS. Daarmee kan een afspraak worden gemaakt in een afnamecentrum, via de reserveringstool, door de patiënt zelf of door de arts.

 

Alle mogelijke situaties en nog veel meer technische informatie vindt u op corona-tracking.info en via deze link.

 

Het ASGB/kartel blijft zich verder inzetten voor de snelle invoering van een éénvormig arbeidsongeschiktheidsattest!

 

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0