Weekwacht in wachtposten verlengd

ASGB-BERICHT 2020.171
medicomut

 

Tijdens de vergadering van de medicomut van 28/09/2020 werden de 15 projecten weekwacht bestudeerd, die van start waren gegaan in het kader van de covid-maatregelen.

Er waren gegevens over de activiteit gedurende de eerste drie maanden, financiële verslagen en de antwoorden op open vragen, die aan de wachtposten waren gesteld.

De cijfers over de activiteit zijn natuurlijk weinig representatief, want het betrof de maanden van de eerste golf. Het is wel duidelijk dat de triage via de 1733, die maar op enkele plaatsen beschikbaar was, een belangrijke meerwaarde betekent.

De kosten, die aanvaard werden lopen nogal uiteen.

De kosten liggen natuurlijk de eerste periode vaak wat hoger, o.a. omdat er meer coördinatie nodig was om alles geregeld te krijgen. Sommige posten brachten eerder lage kosten in, omdat ze nog niet werkten met vaste personeelsleden voor b.v. onthaal, want vaak kon men niet zomaar het personeel van het weekend ook inzetten tijdens de week. Alleen bewezen kosten werden door de dienst aanvaard, waardoor geschatte onkosten werden verworpen.

Tijdens de bespreking in de medicomut werd duidelijk dat de BVAS alle moeite doet om het project weekwacht onderuit te halen.

Het ASGB/kartel stelde voor om de projecten in de 15 wachtposten verder te zetten en een ‘voorschot’ te betalen van 75% van de aanvaarde kosten van de eerste drie maanden (2 x: voor de  nu voorbije periode van drie maanden, en voor de volgende drie maanden).

Dit voorstel werd door de medicomut aanvaard.

Om een goed idee te kunnen krijgen hoe we de werkingskosten tijdens de week verder moeten inschatten is het wel nodig dat de 15 projecten nog eens een financieel verslag van drie maanden maken.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.178

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 19/10/2020 werd o.a. besloten de testindicaties te wijzigen vanaf woensdag 21/10/2020 (voorlopig t/m 15/11/2020).

0
ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.
Vooreerst is het een goede zaak om een aantal gekende ASGB-kernpunten terug te vinden in de nota.

0
ASGB-BERICHT

2020.179

 

Geachte collega,

Vanwege de heer Pedro Facon ontvingen we deze vraag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Beste vertegenwoordigers van de hoofdartsen en ziekenhuisartsen,

Ik wil even op een zeer specifiek punt tussenkomen dat de voorbije dagen op diverse plekken als probleem opdook. Ik zal het punt in algemene zin formuleren. Het probleem situeert zich vandaag misschien op 1 plaats, maar kan morgen op een andere plaats zich voordoen.

0