OPROEP: kandidaten voor de RIZIV-werkgroepen 'medische hulpmiddelen' en 'magistrale bereidingen'

ASGB-BERICHT 2020.162
Icoon vergadering/medicomut

 

Het RIZIV verzocht ons om kandidaten voor te dragen voor de volgende werkgroepen:

- werkgroep medische hulpmiddelen

- werkgroep magistrale bereidingen 

Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlagen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

Indien interesse, graag zo spoedig mogelijk uw reactie aan ons secretariaat  info@asgb.be


Geachte

In het raam van het invoeren van een nieuwe procedure voor de terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen in verband met magistrale bereidingen, vragen wij u om 2 werkende- en een plaatsvervangende leden aan te duiden voor de permanente werkgroep “magistrale bereidingen” EN 2 werkende- en een plaatsvervangende leden aan te duiden voor de permanente werkgroep “medische hulpmiddelen” van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen.

Als bijlage, vindt u een kort uitleg van de procedure.

Gelieve het formulier dat volgt als bijlage te laten invullen door de kandidaten en ons het ingevuld formulier via een reply op deze mail terug te bezorgen vóór 30 september 2020.

Er zullen zitpenningen voorzien worden.

Wij voorzien in principe 1 vergadering per maand (WG en/of CTFPV).

Voor de WG medische hulpmiddelen zullen de vergaderingen doorgaan op woensdag in de namiddag.

Voor de andere WG’s en de CTFPV zullen de vergaderingen doorgaan op donderdag in de voormiddag.

Met bijzondere hoogachting

Dominique DETHIER, Apotheker

Dienst voor geneeskundige verzorging – Beheerseenheid farmaceutisch beleid

Secretaris van de werkgroepen « magistrale bereidingen » en  « medische hulpmiddelen »

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1