Wachtposten kunnen weekwachten verder zetten.

ASGB-BERICHT 2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

Tijdens de medicomut van 8 juni was hier grote onduidelijkheid over ontstaan, o.a. door foutieve informatie over de financiering. Zoals wij ook al meldden in het ASGB-bericht 2020/122 van 18/06/20 eiste het ASGB/kartel bijkomende financiering van 1 miljoen euro uit algemene middelen, zoals volgens ons was goedgekeurd in de Algemene Raad van het RIZIV, om de weekwacht onverminderd te kunnen verderzetten.  Dit werd uiteindelijk bevestigd tijdens een vergadering van het Verzekeringscomité op 29 juni 2020.

Deze 1 miljoen euro komt bovenop het budget van 1,5 miljoen euro dat voor dit jaar voorzien was in het akkoord artsen-ziekenfondsen voor experimenten weekwacht.

Kort samengevat: de wachtposten, die een weekwacht startten de afgelopen maanden, worden beschouwd als experiment en kunnen gewoon verder doen. Voor de verdere financiering is dit jaar in totaal 2,5 miljoen euro voorzien.

Er zal een evaluatie plaatsvinden aan de hand van vragenlijsten, die de wachtposten binnenkort toegestuurd zullen krijgen.

Die evaluatie zal in principe plaats vinden op de medicomut van 14 september 2020.

Dit is precies wat het ASGB/kartel ook al had voorgesteld tijdens de vorige medicomut op 8 juni. Het is spijtig dat niet-correcte informatie tot zoveel onduidelijkheid heeft geleid, maar het belangrijkste is dat een aantal mensen hun mening inmiddels heeft herzien en de wachtposten kunnen verder gaan met het organiseren van de weekwacht.