Wachtposten kunnen weekwachten verder zetten.

ASGB-BERICHT 2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

Tijdens de medicomut van 8 juni was hier grote onduidelijkheid over ontstaan, o.a. door foutieve informatie over de financiering. Zoals wij ook al meldden in het ASGB-bericht 2020/122 van 18/06/20 eiste het ASGB/kartel bijkomende financiering van 1 miljoen euro uit algemene middelen, zoals volgens ons was goedgekeurd in de Algemene Raad van het RIZIV, om de weekwacht onverminderd te kunnen verderzetten.  Dit werd uiteindelijk bevestigd tijdens een vergadering van het Verzekeringscomité op 29 juni 2020.

Deze 1 miljoen euro komt bovenop het budget van 1,5 miljoen euro dat voor dit jaar voorzien was in het akkoord artsen-ziekenfondsen voor experimenten weekwacht.

Kort samengevat: de wachtposten, die een weekwacht startten de afgelopen maanden, worden beschouwd als experiment en kunnen gewoon verder doen. Voor de verdere financiering is dit jaar in totaal 2,5 miljoen euro voorzien.

Er zal een evaluatie plaatsvinden aan de hand van vragenlijsten, die de wachtposten binnenkort toegestuurd zullen krijgen.

Die evaluatie zal in principe plaats vinden op de medicomut van 14 september 2020.

Dit is precies wat het ASGB/kartel ook al had voorgesteld tijdens de vorige medicomut op 8 juni. Het is spijtig dat niet-correcte informatie tot zoveel onduidelijkheid heeft geleid, maar het belangrijkste is dat een aantal mensen hun mening inmiddels heeft herzien en de wachtposten kunnen verder gaan met het organiseren van de weekwacht.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0