Tele-LOK nu toch toegestaan met terugwerkende kracht

ASGB-BERICHT 2020.123

Op aandringen van het ASGB/kartel werd het onderwerp tele-LOK besproken tijdens de vergadering van de  Accrediteringsstuurgroep van het RIZIV op 17 juni.

 

Er werd besloten het organiseren van een LOK op afstand via teleconferentie toe te staan t/m 31 december 2020, en met terugwerkende kracht vanaf 13/03/20.

 

De NRKP (Nationale Raad voor Kwaliteits Promotie) wordt belast met een evaluatie van de voor- en nadelen.

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

2
ASGB-BERICHT

ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0