Covid-19: Update testprocedure huisartsen (12/06/2020)

ASGB-BERICHT 2020.118
coronascrabble

 

Er werden wijzigingen aangebracht in de procedure voor huisartsen in verband met het testen van asymptomatische hoog-risico contacten. Ook de procedures voor contacten, de test-indicaties en de informatie voor huisgenoten van COVID-19 patiënten en hoog-risico contacten werden gewijzigd met dezelfde info. Het call-center voor contact tracing heeft deze wijzigingen reeds ingevoerd.

 · Om gevallen tussen de asymptomatische contacten te kunnen opsporen, zullen vanaf nu alle nauwe contacten getest worden.

 o   Asymptomatische nauwe contacten die beroepshalve contact zullen hebben met personen die een risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19 moeten tussen dag 11 en 13 van de isolatieperiode een test laten uitvoeren (na telefonisch contact met de huisarts). Dit om een asymptomatische infectie uit te sluiten. Dit geldt ook voor de nauwe contacten die omwille van een personeelstekort verder blijven werken.

o   Alle andere asymptomatische nauwe contacten zullen onmiddellijk getest worden bij identificatie.

· Indien een PCR test afgenomen moet worden ontvangen de contacten van het contactcenter een SMS met een 12-cijferige code die dient als bewijs voor de huisarts dat een PCR-test afgenomen moet worden. De huisarts kan deze code verifiëren via de webtoepassing ‘PCR Prescription validation’[1] of via een rechtstreekse link in het huisartsen softwarepakket. Bij validatie van deze test wordt bovendien het call center ingelicht dat de persoon inderdaad een arts gecontacteerd heeft. Voor elke geldige testaanvraag wordt een eForm ingevuld en wordt een test afgenomen door de huisarts of in het triagecentrum.

o   Indien het testresultaat  negatief is volgen 14 dagen isolatie na het laatste risicocontact.

o   Indien het testresultaat positief is wordt deze persoon een bevestigd geval. Er volgt een thuis-isolatie tot 7 dagen na het afnemen van de test.

[1] Voor gebruikshandleiding of bij problemen: https://www.corona-tracking.info/wp-content/uploads/2020/05/Verification-PCR-Test-Prescription-Gebruikershandleiding.pdf

Al deze procedures kunnen teruggevonden worden op de website van Sciensano. Wijzigingen werden aangebracht in het geel

 

 

ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

2
ASGB-BERICHT

ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0