Contact tracing voor artsen zonder EMD

ASGB-BERICHT 2020.112
coronascrabble

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).


WAT ALS IK NIET BESCHIK OVER EEN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER? KAN IK DAN GEEN MELDING DOEN?

De elektronische formulieren werden geïntegreerd in de verschillende software voor huisartsen en ook voor de ziekenhuis-software is de integratie volop aan de gang. Indien u niettemin problemen ondervindt, neem dan in eerste instantie contact op met uw ICT-dienst of software leverancier.           
Indien u niet over dergelijke software beschikt, kan u uitzonderlijk gratis gebruik maken van Hector voor het versturen van de elektronische formulieren en, indien u de aanvragende arts bent, voor het ontvangen van de laboresultaten

De Gratis Hector in het kader van COVID-19 wordt beschikbaar gesteld aan artsen:

· Die beschikken over een geldig eHealth certificaat

· Die niet over een Elektronisch Medisch Dossier (EMD) beschikken in hun privé praktijk.

· Die niet actief zijn als arts in een ziekenhuis.

 Procedure voor het verkrijgen van een Gratis Hector installatie in functie van COVID19 registratie:

  1. Zorg voor een werkende eID kaartlezer op uw PC;
  2. Hou uw eID en pincode bij de hand.
  3. Vraag uw eHealth certificaat aan volgens de procedure beschreven op de website van eHealth:https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/beheer-van-de-ehealth-certificaten
  4. Installeer vooraf Teamviewer op uw pc zodat de installatie van Hector vanop afstand kan gebeuren.
  5. Ga naar http://agenda.healthconnect.be en kies voor de “Gratis Hector ifv COVID19” afspraak en kies een moment dat voor u best past. U wordt opgebeld op het moment dat u gekozen heeft om de installatie uit te voeren.

 

ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

2
ASGB-BERICHT

ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0