Vlaamse regering zet botte bijl in Impulsfonds

ASGB-BERICHT 2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

in plaats van de vestigingspremie op een aangepaste slimme manier te gaan gebruiken, om zo te trachten het probleem van een huisartsentekort op sommige plaatsen het hoofd te bieden en een eind te maken aan patiëntenstops, schaft de Vlaamse regering in blinde besparingswoede de premie volledig af vanaf 1 juli 2020, zonder enige vorm van overgangsmaatregel.

Daarmee worden jonge huisartsen en HAIO’s voor een voldongen feit gesteld op een onverantwoord korte termijn.

Zij weten in ieder geval waar ze aan toe zijn met de Vlaamse overheid!

De jonge huisartsen die deze zomer afstuderen en in hun planning al rekening hadden gehouden met een vestigingspremie, worden bovendien extra getroffen, doordat ook de manier van praktijkvoering door de coronacrisis financiële gevolgen heeft.

De tegemoetkoming voor loonsubsidie en telescretariaat blijven in 2020 gespaard. Hier dringt het ASGB aan op snel overleg om concreet te weten op welke termijn de loonsubsidie kan worden aangewend voor ander personeel dan administratie en onthaal.  Het ASGB dringt hier al jaren op aan. Alleen een vage belofte is zeker niet genoeg om een besparing van 6% (die ook het ASGB als steunpunt moet ondergaan) te verzachten.

 

Reacties

Volgens mij is het feit dat de Vestigingspremie afgeschaft is volkomen terecht! Als een huisarts doe al decennia in een huisartsenarme zone woont met zijn praktijk naar de overkant vd straat verhuist binnen dezelfde huisartsenarme zone deze premie krijgt, dan zou ik dat misbruik van... durven noemen. En als iets veel misbruikt wordt dan wordt het best afgeschaft.

Akkoord dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm niet functioneert. Daarom werden ook voorstellen uitgewerkt om het systeem te veranderen.

Door de premie compleet af te schaffen doet men niets aan de onevenwichtige spreiding van huisartsen over het grondgebied en het reële nijpende huisartsentekort in sommige gemeentes of sommige wijken.

Door de premie bovendien op zo'n korte termijn af te schaffen, zonder overgangsmaatregel, deelt de Vlaamse regering een ferme klap uit aan de HAIO's die binnenkort klaar zijn met hun opleiding en al volop plannen maken voor hun verdere loopbaan.

Reinier Hueting

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0