Vlaamse regering zet botte bijl in Impulsfonds

ASGB-BERICHT 2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

in plaats van de vestigingspremie op een aangepaste slimme manier te gaan gebruiken, om zo te trachten het probleem van een huisartsentekort op sommige plaatsen het hoofd te bieden en een eind te maken aan patiëntenstops, schaft de Vlaamse regering in blinde besparingswoede de premie volledig af vanaf 1 juli 2020, zonder enige vorm van overgangsmaatregel.

Daarmee worden jonge huisartsen en HAIO’s voor een voldongen feit gesteld op een onverantwoord korte termijn.

Zij weten in ieder geval waar ze aan toe zijn met de Vlaamse overheid!

De jonge huisartsen die deze zomer afstuderen en in hun planning al rekening hadden gehouden met een vestigingspremie, worden bovendien extra getroffen, doordat ook de manier van praktijkvoering door de coronacrisis financiële gevolgen heeft.

De tegemoetkoming voor loonsubsidie en telescretariaat blijven in 2020 gespaard. Hier dringt het ASGB aan op snel overleg om concreet te weten op welke termijn de loonsubsidie kan worden aangewend voor ander personeel dan administratie en onthaal.  Het ASGB dringt hier al jaren op aan. Alleen een vage belofte is zeker niet genoeg om een besparing van 6% (die ook het ASGB als steunpunt moet ondergaan) te verzachten.

 

 

Reacties

Volgens mij is het feit dat de Vestigingspremie afgeschaft is volkomen terecht! Als een huisarts doe al decennia in een huisartsenarme zone woont met zijn praktijk naar de overkant vd straat verhuist binnen dezelfde huisartsenarme zone deze premie krijgt, dan zou ik dat misbruik van... durven noemen. En als iets veel misbruikt wordt dan wordt het best afgeschaft.

Akkoord dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm niet functioneert. Daarom werden ook voorstellen uitgewerkt om het systeem te veranderen.

Door de premie compleet af te schaffen doet men niets aan de onevenwichtige spreiding van huisartsen over het grondgebied en het reële nijpende huisartsentekort in sommige gemeentes of sommige wijken.

Door de premie bovendien op zo'n korte termijn af te schaffen, zonder overgangsmaatregel, deelt de Vlaamse regering een ferme klap uit aan de HAIO's die binnenkort klaar zijn met hun opleiding en al volop plannen maken voor hun verdere loopbaan.

Reinier Hueting

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0