Reactie op het persbericht van VASO van 26/03/2020

ASGB-BERICHT 2020.054

Dit is de reactie van het ASGB/kartel op het persbericht van VASO (Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding):

De resultaten van de recente enquête door VASO waren al ontluisterend genoeg.

Indien onderstaande juist is dan is dit zonder meer verwerpelijk. Net in deze periode draaien kritieke diensten nog meer dan anders op de inzet van ASO. Daarom heeft het ASGB/kartel tijdens het recente e-overleg met het Riziv voorgesteld om voor hen een extra wachtvergoeding per shift van 12 uur in te voeren.

Voor stagediensten die zich werkelijk op deze manier gedragen willen wij  aan de Hoge Raad zelfs voorstellen om de erkenning meteen in te trekken.

 

MIDDEN IN CORONACRISIS DREIGT MEN ARTS-SPECIALISTEN IN OPLEIDING NIET TE BETALEN

Brussel, 26/03/2020 - Arts-specialisten in opleiding worden momenteel massaal ingeschakeld in de frontlinie om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Tegelijk dalen de inkomsten voor veel medische diensten door het wegvallen van niet-dringende consultaties en ingrepen. Dat willen de stagediensten opvangen door assistenten ‘technisch werkloos’ te maken. Door het sociaal statuut van de assistenten (sui generis) hebben ze geen recht op een vervangingsinkomen en vallen zij dus zonder loon. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) vraagt dringend een oplossing. 

‘Technisch werkloos’, geen inkomen

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen om arts-specialisten in opleiding ‘technisch werkloos’ te maken en de uitbetaling van hun loon op te schorten. Stagemeesters willen zo de kosten reduceren. Omwille van de huidige COVID-19-pandemie zijn namelijk alle niet-dringende klinische activiteiten afgebouwd en zijn bedden, ruimte en personeel voorbehouden voor dringende zaken. Dat laat zich financieel voelen op de diensten. De arts-specialisten bieden op dit moment echter wel ondersteuning bij de behandeling van COVID-19-patiënten of staan paraat om in te vallen.

Gebrekkig sociaal statuut

Arts-specialisten in opleiding werken onder het unieke sui generis-statuut. Dat houdt in dat ze geen recht hebben op de sociale bescherming waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen. Technische werkloosheid betekent dus geen inkomen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) reageert ontzet: “Artsen in opleiding zetten zich dag en nacht mee in om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Dat ze het nu zonder inkomen zouden moeten stellen, is moeilijk te vatten”, aldus de VASO. “Wij roepen de decanen, hoofdgeneesheren, stagebegeleiders en beleidsmakers op hun artsen in opleiding te beschermen en een loon te verzekeren.” 

De situatie toont opnieuw de ontoereikendheid van het sociaal statuut en het gebrek aan wettelijke bepalingen rond de arbeidsvoorwaarden van specialisten in opleiding, die een enquête in opdracht van de VASO eerder deze maand ook al blootlegde.

De VASO vraagt aan iedereen de arts-specialisten in opleiding niet in de kou te laten staan. De specialisten in opleiding staan steeds klaar om te helpen waar nodig, zonder klagen en met de grootste inzet die ze hebben. Bescherm hen zowel in deze crisisperiode als nadien met een volwaardig sociaal statuut.

 

 

Reacties

Het stopt maar niet, de exploitatie van de Aan-Stagemeesters-Onderworpenen..., alle wetgeving ten spijt.

jandecorte
ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0