Reactie op het persbericht van VASO van 26/03/2020

ASGB-BERICHT 2020.054

Dit is de reactie van het ASGB/kartel op het persbericht van VASO (Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding):

De resultaten van de recente enquête door VASO waren al ontluisterend genoeg.

Indien onderstaande juist is dan is dit zonder meer verwerpelijk. Net in deze periode draaien kritieke diensten nog meer dan anders op de inzet van ASO. Daarom heeft het ASGB/kartel tijdens het recente e-overleg met het Riziv voorgesteld om voor hen een extra wachtvergoeding per shift van 12 uur in te voeren.

Voor stagediensten die zich werkelijk op deze manier gedragen willen wij  aan de Hoge Raad zelfs voorstellen om de erkenning meteen in te trekken.

 

MIDDEN IN CORONACRISIS DREIGT MEN ARTS-SPECIALISTEN IN OPLEIDING NIET TE BETALEN

Brussel, 26/03/2020 - Arts-specialisten in opleiding worden momenteel massaal ingeschakeld in de frontlinie om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Tegelijk dalen de inkomsten voor veel medische diensten door het wegvallen van niet-dringende consultaties en ingrepen. Dat willen de stagediensten opvangen door assistenten ‘technisch werkloos’ te maken. Door het sociaal statuut van de assistenten (sui generis) hebben ze geen recht op een vervangingsinkomen en vallen zij dus zonder loon. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) vraagt dringend een oplossing. 

‘Technisch werkloos’, geen inkomen

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen om arts-specialisten in opleiding ‘technisch werkloos’ te maken en de uitbetaling van hun loon op te schorten. Stagemeesters willen zo de kosten reduceren. Omwille van de huidige COVID-19-pandemie zijn namelijk alle niet-dringende klinische activiteiten afgebouwd en zijn bedden, ruimte en personeel voorbehouden voor dringende zaken. Dat laat zich financieel voelen op de diensten. De arts-specialisten bieden op dit moment echter wel ondersteuning bij de behandeling van COVID-19-patiënten of staan paraat om in te vallen.

Gebrekkig sociaal statuut

Arts-specialisten in opleiding werken onder het unieke sui generis-statuut. Dat houdt in dat ze geen recht hebben op de sociale bescherming waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen. Technische werkloosheid betekent dus geen inkomen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) reageert ontzet: “Artsen in opleiding zetten zich dag en nacht mee in om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Dat ze het nu zonder inkomen zouden moeten stellen, is moeilijk te vatten”, aldus de VASO. “Wij roepen de decanen, hoofdgeneesheren, stagebegeleiders en beleidsmakers op hun artsen in opleiding te beschermen en een loon te verzekeren.” 

De situatie toont opnieuw de ontoereikendheid van het sociaal statuut en het gebrek aan wettelijke bepalingen rond de arbeidsvoorwaarden van specialisten in opleiding, die een enquête in opdracht van de VASO eerder deze maand ook al blootlegde.

De VASO vraagt aan iedereen de arts-specialisten in opleiding niet in de kou te laten staan. De specialisten in opleiding staan steeds klaar om te helpen waar nodig, zonder klagen en met de grootste inzet die ze hebben. Bescherm hen zowel in deze crisisperiode als nadien met een volwaardig sociaal statuut.

 

 

Reacties

Het stopt maar niet, de exploitatie van de Aan-Stagemeesters-Onderworpenen..., alle wetgeving ten spijt.

jandecorte
ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0