Interpretatieregels i.v.m. implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2020.039
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 14/2/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 19 december 2019, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 3 februari 2020 de hiernagaande interpretatieregels toegevoegd:
Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
INTERPRETATIEREGEL 35
VRAAG
Kan verstrekking 162816-162820 eveneens geattesteerd worden wanneer de chirurgische lijm gebruikt werd tijdens één van de volgende verstrekkingen van de nomenclatuur: 242852-242863, 242874-242885, 242896-242900 en 242911-242922?
162816-162820
Chirurgische lijm voor inwendig gebruik die specifiek is bestemd om te worden gebruikt bij contact met een parenchymateus orgaan (per ingreep)
ANTWOORD
Ja, de verstrekking 162816-162820 kan geattesteerd worden wanneer de chirurgische lijm gebruikt werd tijdens één van de volgende verstrekkingen van de nomenclatuur: 242852-242863, 242874-242885, 242896-242900 en 242911-242922.
INTERPRETATIEREGEL 36
VRAAG
Kan verstrekking 162853-162864 eveneens geattesteerd worden wanneer het hemostatisch product gebruikt werd tijdens één van de volgende verstrekkingen van de nomenclatuur: 242852-242863, 242874-242885, 242896-242900 en 242911-242922 ?
162853-162864
Hemostatisch product dat specifiek is bestemd om te worden gebruikt bij contact met een parenchymateus orgaan (per stuk)
ANTWOORD
Ja, de verstrekking 162853-162864 kan geattesteerd worden wanneer het hemostatische product gebruikt werd tijdens één van de volgende verstrekkingen van de nomenclatuur: 242852-242863, 242874-242885, 242896-242900 en 242911-242922.
De interpretatieregels 35 en 36 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2019.
De Leidend Ambtenaar,
Mickaël DAUBIE
Directeur-generaal a.i.
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0