Uitnodiging begeleidingscomité hervorming daghospitalisatie

ASGB-BERICHT 2020.020
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

 

Een herziening van de chirurgische daghospitalisatie is in voorbereiding.

Sommige verstrekkingen zouden van de dagkliniek naar de polikliniek kunnen verschuiven, andere zouden kunnen worden toegevoegd.

Een werkgroep zal hiervoor beroep doen op experten uit verschillende disciplines.

Graag vernamen we of u hiervoor kandidaat bent en of u ons in elk geval de nodige suggesties uit uw discipline kan overmaken.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0