Problemen bij aanvragen praktijkpremie

ASGB-BERICHT 2019.152
Icoon thema telematica

Het blijkt dat er problemen opduiken bij het aanvragen van de praktijkpremie. Voor de onderdelen  ‘CEBAM Evidencelinker’ en ‘Evaluatie van de handicap’ blijken de gegevens niet altijd te kloppen. We hebben dit gemeld aan het RIZIV en er is al contact opgenomen met CEBAM en Sociale Zaken. We houden u verder op de hoogte.

Reacties

ook bij mij geen registratie van cebam en evaluatie van handicap
voor de evaluatie van handicap kunnen wij dit desgevallend bewijzen aan de hand van bijgehouden copies.
Graag blijf ik op de hoogte wat te doen

D Michel Beutels

IK weet het niet waar onderdeel CEBAM staat bij Care Connect.Kunt u informeren aub.

Dr.Rahimikhashoei Fariba

Het icoontje aanklikken van een beeldscherm met daarop het logo van Evidencelinker. Je vindt dit icoontje o.a. bij 'zorgelementen' of 'evaluatie'.
Reinier Hueting

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1