Problemen bij aanvragen praktijkpremie

ASGB-BERICHT 2019.152
Icoon thema telematica

Het blijkt dat er problemen opduiken bij het aanvragen van de praktijkpremie. Voor de onderdelen  ‘CEBAM Evidencelinker’ en ‘Evaluatie van de handicap’ blijken de gegevens niet altijd te kloppen. We hebben dit gemeld aan het RIZIV en er is al contact opgenomen met CEBAM en Sociale Zaken. We houden u verder op de hoogte.

Reacties

ook bij mij geen registratie van cebam en evaluatie van handicap
voor de evaluatie van handicap kunnen wij dit desgevallend bewijzen aan de hand van bijgehouden copies.
Graag blijf ik op de hoogte wat te doen

D Michel Beutels

IK weet het niet waar onderdeel CEBAM staat bij Care Connect.Kunt u informeren aub.

Dr.Rahimikhashoei Fariba

Het icoontje aanklikken van een beeldscherm met daarop het logo van Evidencelinker. Je vindt dit icoontje o.a. bij 'zorgelementen' of 'evaluatie'.
Reinier Hueting

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
ASGB-BERICHT

2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0