Implantaten ORL (MB 25/10/2019)

ASGB-BERICHT 2019.133
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 13/11/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten ORL.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
25 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « C. Oto-rino-laryngologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2,2° zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 27 juni 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 29 juli 2019;
Gelet op het advies 66.552/2 van de Raad van State, gegeven op 30 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "C. Oto-rino-laryngologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° "C1.1.1 Bilaterale doofheid" wordt vervangen als volgt:
" C.1.1.1 Cochleair implantaat bij ernstig bilateraal gehoorverlies
152935-152946 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31101
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31101
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00%
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Liste nom.
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

152950-152961 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31102
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31102
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

152972-152983 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbende van minder dan acht jaar met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31201
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31201
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

152994-153005 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag tot hun twaalfde verjaardag met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31202
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31202
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00%
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

170811-170822 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar met een asymmetrisch bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31202
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31202
Base de remboursement Liste nom
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

170833-170844 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag tot hun twaalfde verjaardag met een asymmetrisch bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31107
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31107
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

2° "C1.1.2 Bilaterale doofheid met dreigende bilaterale ossificatie" wordt vervangen als volgt:
« C.1.1.2 Cochleair implantaat bij ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
180574-180585 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31101
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31101
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

180596-180600 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag tot hun achttiende verjaardag in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31102
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31102
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

180611-180622 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar, in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31201
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31201
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

180633-180644 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag tot hun achttiende verjaardag in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31202
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31202
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

3° de titel van het punt C.1.1.3. wijzigt als volgt:
« C.1.1.3. Cochleair implantaat bij auditieve neuropathie »
4° voor de verstrekkingen 180655-180666, 180670-180681, 180692-180703 en 180714-180725 van het punt C.1.1.3. is de plafond-/maximumprijs « €15.983,84 »
5° voor de verstrekkingen 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064 en 153075-153086 van het punt C.1.1.4 is de plafond-/maximumprijs « € 5.138,38 »
6° voor de verstrekkingen 153090-153101 en 153112-153123 van het punt C.1.1.4. is de plafond-/maximumprijs « € 10.845,46 »
7° « 2.2. Indicaties » van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 wordt vervangen als volgt :
« 2.2. Indicaties
2.2.1. Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies; voor het eerste oor (verstrekkingen 152935-152946 en 152950-152961):
De onderzoeken tonen het bestaan van een gehoorverlies aan ter hoogte van beide oren, waarbij aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
- De gemiddelde luchtgeleidingsdrempel bij tonale en/of gedragsaudiometrie onder koptelefoon bedraagt minstens 70 dB HL (hearing level) op minstens 3 van de volgende frequenties : 500, 1000, 2000 en 4000 Hz. Bij afwezigheid van gehoor op één of meerdere frequenties dient een drempel van 120 dB HL gebruikt te worden voor de berekening;
en
- Een BERA-onderzoek (brainstem evoked response audiometry) wijst op een drempel van piek V hoger of gelijk aan 75 dB nHL (normal hearing level);
en
- Bij rechthebbenden vanaf hun zesde verjaardag moet, zonder gebruik van een gepast gehoorapparaat of toonversterker, een foneemscore bij 70 dB SPL (sound pressure level) worden vastgesteld die lager is dan of gelijk is aan 50 %. Dit moet worden aangetoond via spraakaudiometrie in vrij veld op basis van monosyllabische lijsten (type CVC (consonant vowel consonant)).
Indien een spraakaudiometrie bij een rechthebbende vanaf de zesde verjaardag niet uitvoerbaar is, bijvoorbeeld door ontwikkelingsachterstand of mentale retardatie (die op zich geen contra-indicaties zijn voor de implantatie van een cochleair implantaat), moet de reden daarvan expliciet vermeld worden op het aanvraagformulier en gemotiveerd met een omstandig psychiatrisch of psychologisch verslag.
2.2.2. Voor rechthebbenden met een asymmetrisch bilateraal gehoorverlies (verstrekkingen 170811-170822 en 170833-170844):
De onderzoeken tonen het bestaan van een gehoorverlies aan ter hoogte van het beste oor, waarbij aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
- De gemiddelde luchtgeleidings-drempel bij tonale en/of gedragsaudiometrie onder koptelefoon bedraagt minstens 60 dB HL (hearing level) op minstens 3 van de volgende frequenties: 500, 1000, 2000 en 4000 Hz. Bij afwezigheid van gehoor op één of meerdere frequenties dient een drempel van 120 dB HL gebruikt te worden voor de berekening;
en
- Een BERA-onderzoek (brainstem evoked response audiometry) wijst op een drempel van piek V hoger of gelijk aan 65 dB nHL (normal hearing level).
De onderzoeken tonen het bestaan van een gehoorverlies aan ter hoogte van het slechtste oor, waarbij aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
- De gemiddelde luchtgeleidings-drempel bij tonale en/of gedragsaudiometrie onder koptelefoon bedraagt minstens 85 dB HL (hearing level) op minstens 3 van de volgende frequenties: 500, 1000, 2000 en 4000 Hz. Bij afwezigheid van gehoor op één of meerdere frequenties dient een drempel van 120 dB HL gebruikt te worden voor de berekening;
en
- Een BERA-onderzoek (brainstem evoked response audiometry) wijst op een drempel van piek V hoger of gelijk aan 90 dB nHL (normal hearing level);
en
- Bij rechthebbenden vanaf hun zesde verjaardag moet, zonder gebruik van een gepast gehoorapparaat of toonversterker, een foneemscore bij 70 dB SPL (sound pressure level) worden vastgesteld die lager is dan of gelijk is aan 30 %. Dit moet worden aangetoond via spraakaudiometrie in vrij veld op basis van monosyllabische lijsten (type CVC (consonant vowel consonant)).
Indien een spraakaudiometrie bij een rechthebbende vanaf hun zesde verjaardag niet uitvoerbaar is, bijvoorbeeld door ontwikkelingsachterstand of mentale retardatie (die op zich geen contra-indicaties zijn voor de implantatie van een cochleair implantaat), moet de reden daarvan expliciet vermeld worden op het aanvraagformulier en gemotiveerd met een omstandig psychiatrisch of psychologisch verslag.
De implantatie dient te worden uitgevoerd binnen de drie jaar nadat voor het beste oor een verlies van minstens 60 dB HL werd vastgesteld.
De verstrekkingen 170811-170822 en 170833-170844 zijn enkel van toepassing voor het slechtste oor.
2.2.3. Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies en dreigende bilaterale ossificatie; voor het eerste oor (verstrekkingen 180574-180585 en 180596-180600):
De onderzoeken tonen het bestaan van een gehoorverlies aan ter hoogte van beide oren waarbij aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
- De gemiddelde luchtgeleidingsdrempel bij tonale en/of gedragsaudiometrie onder koptelefoon bedraagt minstens 70 dB HL (hearing level) op minstens 3 van de volgende frequenties: 500, 1000, 2000 en 4000 Hz. Bij afwezigheid van gehoor op één of meerdere frequenties dient een drempel van 120 dB HL gebruikt te worden voor de berekening;
en
- Een BERA-onderzoek (brainstem evoked response audiometry) wijst op een drempel van piek V hoger of gelijk aan 75 dB nHL (normal hearing level).
en
- Er is een fibrose of dreigende ossificatie.
2.2.4. Voor rechthebbenden met een auditieve neuropathie; voor het eerste oor (verstrekkingen 180655-180666 en 180670-180681):
De onderzoeken van beide oren tonen het volgende aan, waarbij aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Een BERA-onderzoek (brainstem evoked response audiometry) bij 75 dB nHL (normal hearing level), geeft geen respons of abnormale slecht gesynchroniseerde responsen voor beide oren, dat niet kan verklaard worden door ruimte innemende processen in de brughoek of een tumor ter hoogte van de achtste zenuw (een akoestisch neuroom);
en
- Voor rechthebbenden oud genoeg om een spraakaudiometrie te realiseren (vanaf hun zesde verjaardag), is de gemiddelde luchtgeleidingsdrempel bij tonale en/of gedragsaudiometrie onder koptelefoon van beide oren niet in overeenstemming met de resultaten bekomen via spraakaudiometrie;
en
- Er is een overgebleven functie van de uitwendige haarcellen van de cochlea van minstens één van de twee oren, gebaseerd op otoakoestische emissie en/of cochleaire microfoonpotentialen;
en
- Bij rechthebbenden met prelinguale doofheid is er een achterstand in taalontwikkeling (aangetoond met gebruik van een hoorapparaat);
en
- Bij rechthebbenden met postlinguale doofheid vanaf hun zesde verjaardag moet, zonder gebruik van een gepast gehoorapparaat of toonversterker, een foneemscore bij 70 dB SPL (sound pressure level) worden vastgesteld die lager is dan of gelijk is aan 50 %. Dit moet worden aangetoond via spraakaudiometrie in vrij veld op basis van monosyllabische lijsten (type CVC (consonant vowel consonant)).
Indien een spraakaudiometrie bij een rechthebbende vanaf de zesde verjaardag niet uitvoerbaar is, bijvoorbeeld door ontwikkelingsachterstand of mentale retardatie (die op zich geen contra-indicaties zijn voor de implantatie van een cochleair implantaat), moet de reden daarvan expliciet vermeld worden op het aanvraagformulier en gemotiveerd met een omstandig psychiatrisch of psychologisch verslag.
2.2.5. Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies, met een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie of met auditieve neuropathie; voor het contralaterale oor (verstrekkingen 152972-152983, 152994-153005, 180611-180622, 180633-180644, 180692-180703 en 180714-180725):
De rechthebbende heeft een tegemoetkoming bekomen voor een eerste gehoortoestel onder de verstrekking 683690-683701, 152935-152946, 152950-152961, 170811 - 170822, 170833 - 170844, 180574-180585, 180596-180600, 180655-180666 of 180670-180681.
Indien de rechthebbende een gunstig advies heeft gekregen voor een eerste gehoortoestel voor asymmetrisch bilateraal gehoorverlies onder de verstrekking 170811-170822 of 170833-170844, dient te worden aangetoond dat het contralaterale oor verder is geëvolueerd naar een ernstig bilateraal gehoorverlies, zoals bepaald onder 2.2.1.
8° in « 4. Aanvraagprocedure en formulieren » van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 worden de woorden « bilaterale doofheid » telkens vervangen door de woorden « ernstig bilateraal gehoorverlies ».
Art. 2. In de Nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht aan de nominatieve lijsten van de cochleaire implantaten en van de contralaterale cochleaire implantaten:
1° De omschrijving van de verstrekking 152935-152946 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
152935-152946 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31101
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31101
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Liste nom.
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

2° De omschrijving van de verstrekking 152950-152961 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
152950-152961 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31102
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31102
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

3° De omschrijving van de verstrekking 152972-152983 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
152972-152983 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbende van minder dan acht jaar met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31201
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31201
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

4° De omschrijving van de verstrekking 152994-153005 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
152994-153005 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag tot hun twaalfde verjaardag met een ernstig bilateraal gehoorverlies
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31202
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31202
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00%
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

5° De omschrijving van de verstrekking 180574-180585 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
180574-180585 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31101
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31101
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

6° De omschrijving van de verstrekking 180596-180600 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
180596-180600 Kit bestaande uit een volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag tot hun achttiende verjaardag in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31102
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31102
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

7° De omschrijving van de verstrekking 180611-180622 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
180611-180622 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden van minder dan acht jaar, in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31201
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31201
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

8° De omschrijving van de verstrekking 180633-180644 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :
180633-180644 Kit bestaande uit een contralateraal volledig gehoortoestel (te implanteren en niet te implanteren delen) voor een elektrische intracochleaire stimulatie met behulp van multiple elektroden voor rechthebbenden vanaf hun achtste verjaardag tot hun achttiende verjaardag in geval van een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie
Catégorie de remboursement : I.A.a
Liste nominative : 31202
Vergoedingscategorie: I.A.a
Nominatieve lijst : 31202
Base de remboursement Liste nom.
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%)
0,00 %
Vergoedingsbasis
Nom. lijst
Veiligheidsgrens
(%) /
Persoonlijk aandeel (%)
0,00%
Prix plafond/
maximum
€ 15.983,84
Marge de sécurité (€)
/
Intervention personnelle (€)
0,00€
Plafond-/ maximum prijs € 15.983,84
Veiligheidsgrens (€) /
Persoonlijk aandeel (€)
0,00€
Montant du remboursement € Liste nom.
Vergoedings-bedrag
€ Nom. lijst
Condition de remboursement: C- § 01
Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01

9° de plafond-/maximumprijs van de verstrekkingen 170811-170822 en 170833-170844 wordt vervangen als volgt :
« €15.983,84 »
10° de plafond-/maximumprijs van de verstrekkingen 180655-180666, 180670-180681, 180692-180703 en 180714-180725 wordt vervangen als volgt :
« €15.983,84 »
11° de plafond-/maximumprijs van de verstrekkingen 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064 en 153075-153086 wordt vervangen als volgt :
« € 5.138,38 »
12° de plafond-/maximumprijs van 153090-153101 en 153112-153123 wordt vervangen als volgt :
« € 10.845,46 »
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 25 oktober 2019.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0