Herziening nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen: programma Möbius

ASGB-BERICHT 2019.126

 

Geachte collega

Bij deze vragen we wie van onze leden uit de disciplines pathologische anatomie, radiotherapie, klinische biologie en nucleaire geneeskunde kandidaat is om aan dit project van de hervorming van de nomenclatuur mee te werken.

Medesturing door de beroepsgroep is essentieel om dit project op het juiste spoor te houden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Onderwerp: Herziening van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: programma Möbius

Geachte,

In bijlage vindt U de oproep tot kandidaatstelling voor de oprichting van expertengroepen betreffende de herziening van de geneeskundige verstrekkingen, en meer bepaald het deel van het project dat door het bedrijf Möbius wordt beheerd, namelijk de specifieke sectoren van de klinische biologie, anatomopathologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde.

Gelieve ons de namen en contactgegevens van de kandidaten te bezorgen vóór 8 november 2019 via het mailadres nomen2.0@riziv-inami.fgov.be.

Met de meeste hoogachting,

logo

Pierre Soweid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Dienst Geneeskundige Verzorging
Medische directie - Lokaal T 587
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
http://www.riziv.fgov.be

T 02 739 77 20
nomen2.0@riziv-inami.fgov.be

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur