Herziening nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen: programma Möbius

ASGB-BERICHT 2019.126

 

Geachte collega

Bij deze vragen we wie van onze leden uit de disciplines pathologische anatomie, radiotherapie, klinische biologie en nucleaire geneeskunde kandidaat is om aan dit project van de hervorming van de nomenclatuur mee te werken.

Medesturing door de beroepsgroep is essentieel om dit project op het juiste spoor te houden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Onderwerp: Herziening van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: programma Möbius

Geachte,

In bijlage vindt U de oproep tot kandidaatstelling voor de oprichting van expertengroepen betreffende de herziening van de geneeskundige verstrekkingen, en meer bepaald het deel van het project dat door het bedrijf Möbius wordt beheerd, namelijk de specifieke sectoren van de klinische biologie, anatomopathologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde.

Gelieve ons de namen en contactgegevens van de kandidaten te bezorgen vóór 8 november 2019 via het mailadres nomen2.0@riziv-inami.fgov.be.

Met de meeste hoogachting,

logo

Pierre Soweid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Dienst Geneeskundige Verzorging
Medische directie - Lokaal T 587
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
http://www.riziv.fgov.be

T 02 739 77 20
nomen2.0@riziv-inami.fgov.be

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0