(Minderheids)regering in lopende zaken legt bom onder overlegmodel

ASGB-BERICHT 2019.118
Icoon vergadering/medicomut

 

Vandaag 21 oktober 2019 werd in de Algemene Raad van het RIZIV gestemd over de begrotingsdoelstelling voor 2020. Twee weken geleden werd door het Verzekeringscomité een voorstel unaniem goedgekeurd (zie ASGB-bericht 2019.115). Ook de vertegenwoordigers van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stemden voor. Dit voorstel lag nu ter stemming in de Algemene Raad. In de Algemene Raad hebben de artsenvertegenwoordigers alleen een adviserende stem.

De vertegenwoordigers van de regering in de Algemene Raad hebben zich onthouden bij de stemming. Terwijl de regering weet dat dat de facto betekent dat er dan geen begrotingsdoelstelling is, is zij ook niet gekomen met een tegenvoorstel.

Dat veroorzaakt grote onduidelijkheid over het verder te voeren gezondheidszorgbeleid.

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS heeft dan ook mee de persmededeling ondertekend, die u in bijlage kunt lezen.

De voorzitter van de medicomut, de heer Jo De Cock, heeft de vergadering van de medicomut, die gepland stond voor deze avond, geannuleerd: "Een nieuwe vergadering zal worden belegd wanneer meer duidelijkheid over de krachtlijnen van de begroting voor het jaar 2020 zal bestaan".

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0