(Minderheids)regering in lopende zaken legt bom onder overlegmodel

ASGB-BERICHT 2019.118
Icoon vergadering/medicomut

 

Vandaag 21 oktober 2019 werd in de Algemene Raad van het RIZIV gestemd over de begrotingsdoelstelling voor 2020. Twee weken geleden werd door het Verzekeringscomité een voorstel unaniem goedgekeurd (zie ASGB-bericht 2019.115). Ook de vertegenwoordigers van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stemden voor. Dit voorstel lag nu ter stemming in de Algemene Raad. In de Algemene Raad hebben de artsenvertegenwoordigers alleen een adviserende stem.

De vertegenwoordigers van de regering in de Algemene Raad hebben zich onthouden bij de stemming. Terwijl de regering weet dat dat de facto betekent dat er dan geen begrotingsdoelstelling is, is zij ook niet gekomen met een tegenvoorstel.

Dat veroorzaakt grote onduidelijkheid over het verder te voeren gezondheidszorgbeleid.

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS heeft dan ook mee de persmededeling ondertekend, die u in bijlage kunt lezen.

De voorzitter van de medicomut, de heer Jo De Cock, heeft de vergadering van de medicomut, die gepland stond voor deze avond, geannuleerd: "Een nieuwe vergadering zal worden belegd wanneer meer duidelijkheid over de krachtlijnen van de begroting voor het jaar 2020 zal bestaan".

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur