Aanvraagperiode SOCIAAL STATUUT verlengd tot 31.08.2019

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

Alle nuttige informatie over het sociaal statuut, o.m. over de aanvraagprocedure, vindt u op de website van het RIZIV: www.riziv.fgov.be > Professionals > Artsen > Financiële hulp > Sociaal statuut.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Reacties

GC,
Is er reeds iets geweten over de RIZIV-tegemoetkoming voor artsen die hun pensioen opgenomen hebben en die toch doorwerken aan conventietarief?

Yves Grouwels
ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0