Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde 2017: aanvraagperiode verlengd tot 18 december 2018

ASGB-BERICHT 2018.123
Icoon thema telematica

 

Het RIZIV deelt mee dat de aanvraagperiode voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde (telematicapremie) is verlengd tot 18 december 2018.

Hoe u de premie moet aanvragen via MyRIZIV vindt u in 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

Verdere inlichtingen op de website van het RIZIV via deze link.

ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.