Aanvragen geïntegreerde praktijkpremie 2017 (=praktijkpremie + telematicapremie)

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2017?

 

De premie kan worden aangevraagd vanaf 4 juli 2018 tot 31 oktober 2018.

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

(In tegenstelling tot wat in de instructies staat in sommige softwarepakketten, is het dit jaar niet meer nodig een xml-bestand aan te maken en op te laden).

1. surf naar www.myriziv.be  

2. Klik op 'mijn premieaanvragen'

3. klik op 'nieuwe aanvraag'

4. volg verder de instructies.

5. u krijgt online feedback over uw individuele score en u verneemt het bedrag waarop u volgens het RIZIV recht hebt.

6. u kunt dit accepteren of online betwisten.

N.B. wie geen gehomologeerde software gebruikt, maar wel recht heeft op de de basispremie van 1500 euro, moet dit zelf schriftelijk aanvragen met het 'aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2017'.