Beschermingsmateriaal: distributie en verbod op aanrekenen

ASGB-BERICHT 2020.101
coronascrabble

Op 14 mei 2020 schreven de leidend ambtenaren van het FAGG, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de RiSK Management Group een gezamenlijke brief aan de zorgverleners met info en een stand van zaken over de distributie van beschermingsmateriaal.

In die brief wordt uitgelegd hoe de overheid wil voorzien in de distributie van mondmaskers.

Er staat een link naar een pagina op de website van de FOD Volksgezondheid, met een lijst van zorgverleners (in de ambulante zorg), die zijn opgenomen in de distributie. Wie zijn naam niet terugvindt op die lijst kan contact opnemen via gbbu-covidrequests@health.fgov.be.

Tevens staat daar een schema van de komende  verdelingen van maskers. Er was een verdelingsronde bij de arts-specialisten in week 20 (11-17 mei) en er komt een verdeling naar huisartsen in week 21(18-24 mei).

Op 15 mei 2020 verscheen op de website van het RIZIV een expliciet verbod op het aanrekenen van extra materiaalkosten aan de patiënt (onder de vorm van een 'Coronasupplement'). Te lezen via deze link.

Daar wordt aangekondigd dat in de schoot van het Verzekeringscomité een werkgroep rond de organisatie van de vergoeding van de kosten voor beschermingsmateriaal zal worden gestart.

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0