GMD problemen bij de CM

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.021

Geachte Collega,

De laatste  dagen heeft een groot aantal collega’s een brief van de CM ontvangen, waarin beweerd wordt dat er in 2017 een te hoog bedrag aan hun werd uitbetaald in het kader van het elektronisch beheer van het GMD via Mycarenet. Het ‘teveel uitgekeerde bedrag’ wordt teruggevorderd door het af te houden van terecht verschuldigde bedragen in 2018, hetgeen een juridisch zeer dubieuze procedure is. Niemand is in staat om na te gaan of de beweringen correct zijn, door de onduidelijke manier van uitbetalen door de CM. Dit verklaart ook waarom niemand dit tot nu toe had opgemerkt.

Van bij de lancering van het beheer van het GMD via Mycarenet heeft het Kartel ASGB/GBO/MoDeS erop aangedrongen om de manier van uitbetalen eenvoudig en transparant te maken, want wij constateerden toen reeds dat iedere mutualiteit dit op een andere manier doet, de één al iets duidelijker dan de andere, waardoor het voor een huisarts quasi onmogelijk wordt om op te volgen voor welke patiënt een GMD-vergoeding werd uitbetaald.

Er waren wel wat vage toezeggingen, maar tot nu toe heeft men het niet nodig gevonden om iets in de goede richting te ondernemen.

We zien nu waar dit toe kan leiden en dit verhoogt alleen maar het wantrouwen, want hoe gaat het eraan toe bij de andere mutualiteiten?

Wij gaan er in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen nog maar eens op aandringen dat men nu onmiddellijk werk maakt van een uniforme transparante manier van uitbetalen.

Het ASGB/kartel blijft bij zijn oorspronkelijk voorstel om de vergoeding voor het GMD per kwartaal uit te betalen, met een duidelijk overzicht van wat betaald werd, voor wie. Dit is eerlijker, omdat wanneer het GMD beheerd wordt via Mycarenet, de patiënt gemakkelijker kan veranderen van GMD-houdende huisarts, terwijl actueel de vergoeding maar één maal per jaar in zijn totaliteit wordt uitbetaald.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Reacties

Inderdaad vandaag ook zo een brief ontvangen van de CM. Het gaat gelukkig maar over 4 patiënten bij name genoemd, maar het is totaal oncontroleerbaar of die dubbel betaald zijn of niet. Ze geven wel toe dat het door een technisch probleem kwam, van de CM of van eHealth? En wat als het nu eens over 40 patiënten zou gaan?...

Dirk Van Damme

In onze praktijk op 22.1.2018 terugvordering van 4824,96 Euro !!! waarbij ze GMDs terugvorderen van 2017, 2016 én 2015 (???). Hallucinant. Onmiddellijk contact opgenomen met hun diensten. Ze gingen het nazien.. tot op heden geen nieuws en ook (nog) geen rappel om te betalen. Inderdaad ook bijzonder ongelukkig systeem op dit moment, absoluut niet transparant. Absoluut grote voorstander van een uitbetaling per kwartaal zodat die boekhoudkundige nachtmerrie van multiple at random GMD-betalingen stopt.

Raphael Van Vreckem

Ook brief ontvangen van CM. "Gelukkig maar 3 patiënten" = 90 €. Als dit bij 2/3 van de geschatte 15 à 16000 huisartsen voorvalt recupereert de CM zo een "kleine" : 90 € * 10000 = 900000 euro die door ons huisartsen niet te controleren valt !! Mooie som voor "gelukkig maar 3 patiënten" per huisarts ....

De Pril Danny

Voor mij mag het maandelijks uitbetaald worden, maar het belangrijkste is echt een overzicht te ontvangen.

Dit kan ik dan ook gebruiken voor de belastingdienst.

Idem dito voor eAttest.

Koen Thomeer
ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.