Riziv sociaal statuut voor gepensioneerde artsen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.011

Brieven-Riziv soc.stat.gepension.artsen.febr2018

Geachte Collega

Op 12/2/2018 werd door het ASGB/Kartel een schrijven gericht aan het Riziv waarin aangedrongen werd op een snelle uitvoering van een artikel uit de Gezondheidswet van 11/8/2017 waarin de juridische basis gelegd werd om een financiële compensatie toe te kennen aan gepensioneerde artsen die verderwerken als geconventioneerd arts. Het ASGB pleitte er tevens voor bij de verdere uitwerking rekening te houden met het fiscaal statuut van de vergoeding.
Aangezien het Riziv sociaal statuut belastingvrij is, zijn we immers van mening dat om verdere discriminatie te vermijden, het toegekende sociaal voordeel evenzeer belastingvrij dient te zijn.

Op 19/2/2018 ontvingen wij een schrijven van het Riziv waarin ons meegedeeld werd dat er een KB wordt voorbereid dat aan artsen, die sinds 1/1/2016 het wettelijk pensioen hebben opgenomen maar als geconventioneerd arts verder blijven werken, deze andere andere voordelen toekent.
Het ontwerp zal zeer spoedig aan de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen worden voorgelegd. Uiteraard gaat ook de aandacht van het Riziv naar het fiscale statuut van deze voordelen.

De beide brieven vindt u in bijlage.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Reacties

Moeten eens in de kranten verschijnen
wettelijke minimale pensioen- bedragen per beroep
vbv
leraar
directeur,
geschoolde werknemer
ongeschoolde wernemers
bediende
burgemeesters
kamerleden
ministers

waarom geen pensioen zoals soms in andere landen
wernemers
bedienden-kaderleden
zelftsandigen
vaste identieke bedragen voor allen alnaargelang uw beroesstatus

Pauwels,Isaï
ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.